Tượng Bồ Tát Di Lặc Ngồi xi vàng 24K, biểu tượng cho sự hài hòa

Liên hệ

Tên sản phẩm: Tượng Bồ Tát Di Lặc Ngồi

Chất liệu: vàng 24K kèm đá nhân tạo.