Tranh cây Trúc mạ vàng – Biểu tượng của sự liêm khiết, cát tường

1,500,000

Tên: Tranh Cây Trúc

Kích thước: 20×20

Cây Trúc từ lâu được dùng để mô tả phẩm chất cao quý của người Quân Tử thời xưa, thân thẳng như trúc. Chỉ dạy rằng người quân tử phải luôn giữ được liêm khiết, tự tôn của mình, không vì danh lợi mà bị che mờ mắt.

 

Danh mục: